Kontaktné informácie

Krajský súd v Bratislave
Justičná pokladnica
Záhradnícka 10
813 66 Bratislava

osobný kontakt: pracovisko Sadová 2, Bratislava

tel.: 02/88899 101
fax: 02/88899 101

e-mail: podatelnaKSBA@justice.sk
web: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_101


V technických veciach:

DataCentrum – Centrum podpory používateľov
Cintorínska 5
814 88 Bratislava

tel.: 02/5788 0056, 0850 12 33 44
fax: 02/5292 3871

email: cpu@datacentrum.sk
web: http://www.cpu.datacentrum.sk