OTVORENÉ DÁTA

Názov datasetu:
Register súdnych pohľadávok
Poskytovateľ datasetu (IČO):
00166073 - Ministerstvo spravodlivosti
Dataset na stiahnutie:
https://sudne.pohladavkystatu.sk/opendata/swagger/index.html
Formát datasetu:
JSON
Spôsob poskytovania datasetu:
dataset s otvorenými údajmi podľa § 52 ods. 1 písm. b) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov.
Dátum prvého zverejnenia datasetu:
1.5.2018
Dátum posl. aktualizácie datasetu:
27.11.2021 01:13
Katalóg datasetu:
Portál otvorených dát