Prehlásenie o prístupnosti

Portál Registra súdnych pohľadávok s spĺňa základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch pre IS VS č.55/2014 Z.z.

Obsah portálu je vytvorený pomocou XHTML 1.0 , grafická prezentácia portálu pomocou kaskádových štýlov CSS 3. Portál Registra súdnych pohľadávok podporuje responzívny dizajn vďaka čomu je plne prístupný a prispôsobený aj pre mobilné prehliadače. V textovej verzii vyhovuje podmienkám Blind Friendly. Texty portálu je možné ľubovoľne zväčšovať alebo zmenšovať pomocou štandardných nástrojov prehliadača.

Portál Registra súdnych pohľadávok je funkčný v minimálnej verzii prehliadačov vrátane ich mobilných verzií:

  • Chrome 45 a vyššie
  • Firefox 39 a vyššie
  • IE 9 a vyššie
  • Safari 8.0.8 a vyššie

Technickým prevádzkovateľom portálu je DataCentrum MF SR.