Prehľad pohľadávok

Zoznam dlžníkov a pohľadávok je informatívny a neslúži na právne účely. Viac o zverejnených údajoch...

Počet výsledkov: 19

Povinný Typ subjektu IČO Štát Obec PSČ Ulica, číslo Správca pohľadávky Rozhodnutie súdu Exekútor VS Spisová značka Dátum splatnosti Právny dôvod vzniku Dlžná suma Dátum aktualizácie
B.M.G. INVEST s. r. o. Právnická os. 31701493
SK Slovenská republika
Košice 040 01 Južná trieda Krajský súd BA Justičná pokladnica nie 8240115803 24C/211/2002 22.01.2004 z rozhodovacej činnosti súdu 165,96 EUR 18.04.2020
B.M.G. INVEST s. r. o. Právnická os. 31701493
SK Slovenská republika
Košice 040 01 Južná trieda Krajský súd BA Justičná pokladnica nie 8240145602 11C/154/2002 22.01.2004 z rozhodovacej činnosti súdu 49,79 EUR 18.04.2020
B.M.G. INVEST s. r. o. Právnická os. 31701493
SK Slovenská republika
Košice 040 01 Južná trieda Krajský súd BA Justičná pokladnica nie 8240145702 11C/154/2002 22.01.2004 z rozhodovacej činnosti súdu 16,59 EUR 18.04.2020
B.M.G. INVEST s. r. o. Právnická os. 31701493
SK Slovenská republika
Košice 040 01 Južná trieda Krajský súd BA Justičná pokladnica nie 8240170602 40C/311/2002 22.01.2004 z rozhodovacej činnosti súdu 41,49 EUR 18.04.2020
B.M.G. INVEST s. r. o. Právnická os. 31701493
SK Slovenská republika
Košice 040 01 Južná trieda Krajský súd BA Justičná pokladnica nie 8240172502 11C/212/2002 22.01.2004 z rozhodovacej činnosti súdu 320,56 EUR 30.04.2020
B.M.G. INVEST s. r. o. Právnická os. 31701493
SK Slovenská republika
Košice 040 01 Južná trieda Krajský súd BA Justičná pokladnica nie 8240208002 29C/404/2002 22.01.2004 z rozhodovacej činnosti súdu 165,96 EUR 18.04.2020
B.M.G. INVEST s. r. o. Právnická os. 31701493
SK Slovenská republika
Košice 040 01 Južná trieda Krajský súd BA Justičná pokladnica nie 8240223402 19C/1077/2002 22.01.2004 z rozhodovacej činnosti súdu 49,79 EUR 18.04.2020
B.M.G. INVEST s. r. o. Právnická os. 31701493
SK Slovenská republika
Košice 040 01 Južná trieda Krajský súd BA Justičná pokladnica nie 8240223502 19C/1006/2002 22.01.2004 z rozhodovacej činnosti súdu 54,10 EUR 18.04.2020
B.M.G. INVEST s. r. o. Právnická os. 31701493
SK Slovenská republika
Košice 040 01 Južná trieda Krajský súd BA Justičná pokladnica nie 8050004409 13Cbi/22/2006 10.03.2009 z rozhodovacej činnosti súdu 63,57 EUR 30.04.2020
B.M.G. INVEST s. r. o. Právnická os. 31701493
SK Slovenská republika
Košice 040 01 Južná trieda Krajský súd BA Justičná pokladnica nie 8050009302 17Rob/187/2002 30.01.2004 z rozhodovacej činnosti súdu 39,16 EUR 18.04.2020
B.M.G. INVEST s. r. o. Právnická os. 31701493
SK Slovenská republika
Košice 040 01 Južná trieda Krajský súd BA Justičná pokladnica nie 8050009402 18Rob/62/2002 30.01.2004 z rozhodovacej činnosti súdu 164,80 EUR 18.04.2020
B.M.G. INVEST s. r. o. Právnická os. 31701493
SK Slovenská republika
Košice 040 01 Južná trieda Krajský súd BA Justičná pokladnica nie 8050010602 18Rob/150/2002 30.01.2004 z rozhodovacej činnosti súdu 177,58 EUR 18.04.2020
B.M.G. INVEST s. r. o. Právnická os. 31701493
SK Slovenská republika
Košice 040 01 Južná trieda Krajský súd BA Justičná pokladnica nie 8050010702 18Rob/174/2002 30.01.2004 z rozhodovacej činnosti súdu 186,88 EUR 18.04.2020
B.M.G. INVEST s. r. o. Právnická os. 31701493
SK Slovenská republika
Košice 040 01 Južná trieda Krajský súd BA Justičná pokladnica nie 8050010802 18Rob/38/2002 30.01.2004 z rozhodovacej činnosti súdu 776,73 EUR 18.04.2020
B.M.G. INVEST s. r. o. Právnická os. 31701493
SK Slovenská republika
Košice 040 01 Južná trieda Krajský súd BA Justičná pokladnica nie 8050010902 17Rob/155/2002 30.01.2004 z rozhodovacej činnosti súdu 170,11 EUR 18.04.2020
B.M.G. INVEST s. r. o. Právnická os. 31701493
SK Slovenská republika
Košice 040 01 Južná trieda Krajský súd BA Justičná pokladnica nie 8050011002 17Rob/173/2002 30.01.2004 z rozhodovacej činnosti súdu 94,93 EUR 18.04.2020
B.M.G. INVEST s. r. o. Právnická os. 31701493
SK Slovenská republika
Košice 040 01 Južná trieda Krajský súd BA Justičná pokladnica nie 8050011102 17Rob/153/2002 30.01.2004 z rozhodovacej činnosti súdu 170,11 EUR 18.04.2020
B.M.G. INVEST s. r. o. Právnická os. 31701493
SK Slovenská republika
Košice 040 01 Južná trieda Krajský súd BA Justičná pokladnica nie 8050011202 17Rob/213/2002 30.01.2004 z rozhodovacej činnosti súdu 353,68 EUR 18.04.2020
B.M.G. INVEST s. r. o. Právnická os. 31701493
SK Slovenská republika
Košice 040 01 Južná trieda Krajský súd BA Justičná pokladnica nie 8050012202 17Rob/175/2002 30.01.2004 z rozhodovacej činnosti súdu 896,23 EUR 18.04.2020