O registri splatných súdnych pohľadávok

Register splatných súdnych pohľadávok (ďalej len „register“) je informačný systém vytvorený na základe zákona č. 374/14 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohľadávkach štátu“) ako verejne prístupná evidencia osôb, voči ktorým správca eviduje splatné pohľadávky.

Krajský súd v Bratislave, justičná pokladnica, je správcom nezaplatených súdnych pohľadávok, ktoré sú po lehote splatnosti a vznikli z rozhodovacej činnosti súdov Slovenskej republiky (§ 2 písm. a) zák. č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov). Pri správe a evidencii súdnych pohľadávok Krajský súd v Bratislave, justičná pokladnica, postupuje v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 484 zo 6. júla 2011 a v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 25/2011 z 22. augusta 2011 č. 22533/2011-45 (ďalej len „metodické usmernenie“).

viac o registri ...